Object information

Settings

 
Gymnastiksal
ObjectAreaStorlekBrandföreskrifterTagg och innerdörrs nyckelRibbstolarRingarBommarRäckeBasketkorgarHandbollsmålBänkarPlintarMiniplintarBockarSprångbrädaTjockmattaTunn mattaInnebandymålLodlinorNötförbud i byggnadenNotesMore info
Object :
Area : BollmoraStorlek : 16.5*9.5Brandföreskrifter : 140 persTagg och innerdörrs nyckel : Kvitteras utRibbstolar :  Ringar :  Bommar :  Räcke :  Basketkorgar :  Handbollsmål :  Bänkar :  Plintar :  Miniplintar :  Bockar :  Språngbräda :  Tjockmatta :  Tunn matta :  Innebandymål :  Lodlinor :  Nötförbud i byggnaden :  Notes :  More info :